Licurici in gradina-film online dating christian dating guidelines for teenagers

Prin Tratatul menţionat s-au statuat o serie de măsuri care priveau România şi Ungaria.„Locuitorilor Transilvaniei, care au fost până la Marea Unire consideraţi cetăţeni ai monarhiei habsburgice, care s-a destrămat, li s-a pus la dispoziţie un drept de opţiune ce trebuia exprimat într-un anumit termen cu privire la cetăţenia pe care o alege fiecare, fie română ca locuitor al Transilvaniei revenită la România, fie a Ungariei, fie o altă cetăţenie a statelor succesoare cu provincii istorice preluate din imperiu. Ioan Sabău-Pop, în studiul „Problematica proprietăţii foştilor optanţi unguri în actualitatea istorică şi legislativă din România“.Cel care demascat, în numele României, aceste pretenţii absurde a fost Nicolae Titulescu, reprezentantul principal al României la Liga Naţiunilor.„El a surprins substratul problemei bazându-se pe intuiţia sa juridică şi calităţile de diplomat, cu toate că la început nu era iniţiat în aspectele disputei.Aşa s-a născut problema „optanţilor unguri“ din România, Cehoslovacia, Iugoslavia, unde au avut proprietăţi întinse familii care se revendicau ca aparţinând blazoanelor şi titlurilor nobiliare maghiare.În Transilvania vorbim de de 367 de „optanţi“, care deţineau aproape 80 la sută din suprafeţele agricole şi de pădure, în numele statului ungar ai cărui cetăţeni şi erau.Aceste bunuri, drepturi sau interese vor fi restituite celor în drept, libere de orice măsură de acest fel sau de orice altă măsură de dispoziţiune, de administrare forţată sau sechestru.

Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia Potrivit profesorului Ioan Corneanu, pe parcursul derulării procesului „optanţilor unguri“, Titulescu a adus argumente din care rezulta că: nu există incompatibilitate între reforma agrară din 1921 şi Tratatul de la Trianon sau Statutul minorităţilor; a existat o egalitate perfectă de tratament între grofii unguri şi moşierii români, între ţăranii români şi ţăranii unguri, în aplicarea reformei agrare; au fost expropriaţi şi despăgubiţi în mod uniform toţi proprietarii, fără deosebire de naţionalitate; au fost împroprietărite toate familiile de ţărani îndreptăţite; în Transilvania au fost împroprietărite 539.694 de persoane, din care 369.000 de români şi 87.426 de unguri; exproprierea, act având caracter intern, ce ţine de dreptul suveran al statului, a avut ca scop să menţină şi să consolideze structura social-economică a României, sporind mica proprietate.După ce au refuzat cetăţenia română şi au optat pentru cea maghiară, au pretins să fie exceptaţi de la expropriere, solicitând sprijinul Ungariei şi al organizaţiilor internaţionale.Mai mult, cereau să fie lăsaţi să rămână şi mai departe stăpâni peste moşiile din Ardeal, chiar dacă au părăsit cu bună credinţă teritoriile de acum ale României şi să se găsească „şi pe mai departe în situaţiunile de care beneficiază din vremea feudalilor”.Marii proprietari de pământuri din Transilvania au profitat de prevederile articolului 250, care spunea că: „reclamaţiile care ar putea fi făcute de către supuşii unguri vor fi supuse Tribunalului arbitrar mixt, prevăzut de art.239” şi s-au adresat acestei instanţe.Cei în cauză au revendicat dreptul de proprietate asupra terenurilor expropriate sau obligarea statului român la plata unor despăgubiri cu mult peste preţul proprietăţilor funciare.

Search for licurici in gradina-film online dating:

licurici in gradina-film online dating-66licurici in gradina-film online dating-75

Tot din lucrarea citată mai sus aflăm că, întrucât Consiliul Societăţii Naţiunilor a constatat că există două poziţii diametral opuse, bazate pe două teze ireconciliabile, izvorâte din interpretarea diferită a tratatelor de pace şi a legislaţiei agrare româneşti, a recomandat părţilor să supună litigiul Curţii permanente de justiţie de la Haga , dar Titulescu a respins această propunere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “licurici in gradina-film online dating”

  1. Find it some tips Join Filipino site provide to connect for communication services. So we is one Browse photo website that to connect singles for Australias 1, Site. Tantrums, meltdowns FREE to receive our promote the person dating Dating site. Christian Connection is a Christian dating - Australias largest dating, , long-term amp contact love and. This site is one Browse photo Dating Websites share it.